ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี
เลขที่ 189/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เบอร์โทร: 0631789466
Email: thailandhazefree@gmail.com
Facebook: HazeFree Social Enterprise